Η γλυκιά επανάσταση

Η ζωή είναι σύντομη, κάντε την γλυκιά!